Schoolgids


Schoolgids De Populier 2018-2019 (PDF)

Welkom (terug), De Populier in Beweging, van A naar Ergens!

Het afgelopen schooljaar is door het College van Bestuur Morgenwijzer, samen met directies, leerkrachten, ouders, kinderen, stakeholders en partners in de wijk het traject ‘Strategie in beweging’ ontstaan. Binnen dit traject wordt er gekeken vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding naar wat er voor scholen in de toekomst nodig is, niet wat er alleen op het moment mogelijk is. Op dit moment wordt door de Populier een vertaling gemaakt van Strategie in Beweging naar ‘De Populier in Beweging van A naar Ergens’!

Wat betekent dit voor onze leerlingen/school?

Onderwijs is sterk onderhevig aan veranderingen op maatschappelijk-economisch gebied. De visie op toekomstbestendig onderwijs, een toenemende mate van individualiteit, 21e -eeuwse vaardigheden en passend onderwijs zijn een aantal voorbeelden van hedendaagse ontwikkelingen. Op De Populier zijn wij ons bewust van deze ontwikkelingen en passen binnen het traject Van A naar Ergens onze visie en werkwijze hierop aan. We zijn op zoek naar nieuwe beelden, invalshoeken, perspectieven en mogelijk routes voor onze school. Op zoek naar het nieuwe, dat wat De Populier nu en vooral ook in de nabije toekomst te bieden heeft aan onze huidige leerlingen en de toekomstige leerlingen in Boskoop en omstreken. Wij nemen het College van Bestuur, de MR, ouders, leerlingen en stakeholders stap-voor-stap mee in nieuwe inzichten, onderwijsontwikkelingen en –vernieuwingen. Meer hierover ziet u op het moodboard in de school, kunt u lezen op deze website en in de Bijbomen.

Voor nieuwe ouders/verzorgers; bent u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig geworden naar onze school, dan kunt u uiteraard een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding.

polaroid_slide01
polaroid_slide02
polaroid_slide03

Zoeken

Twitter