De Populier vernieuwend onderwijs

De Populier, naar groeiend en b(l)oeiend onderwijs!

Op de Populier organiseren we ons onderwijs door te werken met flexibel, groepsdoorbrekend onderwijs. Leerkrachten werken, in teams, met unit-/parallelgroepen.

Door deze manier van werken is er meer ruimte voor maatwerk en differentiatie. Leerlingen leren van elkaar, ervaren autonomie en zijn mede-eigenaar van hun leerproces.
Daarnaast leren wij ze samenwerken, ICT gebruiken, onderzoeken, ontwerpen en presenteren.

Als leerlingen willen leren dan horen zij metacognitie te ontwikkelen; ze starten met het bepalen van hun leerdoelen en succescriteria, monitoren met de leerkracht hun eigen leren en onderzoeken hun werk met een kritische blik.

Onze school is verdeeld in drie unit- en parallelgroepen. De unit- en parallelgroepen zijn open van karakter en ook tussen de verschillende groepen is verbinding, waardoor het de sfeer van gezamenlijkheid en één school uitademt.

UNITGROEP De groepen 1-2-3 werken samen in één groep. Meerdere leerkrachten dragen met elkaar de zorg voor deze leerlingen.
PARALLELGROEPEN We werken met twee parallelgroepen; 4-5 en 4-5-6HB en de parallelgroep  6-7-8 en 7-8HB.

De grote voordelen van het werken in unit- en met parallelgroepen zijn:

  • Groepen kunnen flexibel worden ingedeeld. Hierdoor kunnen wij rekening houden met de verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) tussen leerlingen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
  • Binnen de unit- / parallelgroepen zijn verschillende leerkrachten verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Op deze manier wordt het mogelijk om meer te werken vanuit kwaliteiten en expertise van de verschillende leerkrachten. Dat is goed voor het onderwijs en de kinderen.
  • Er is ruimte om gemakkelijker samen te werken tussen leerkrachten en kinderen.

Hierdoor kunnen kinderen gemakkelijker instructie krijgen passend bij hun eigen onderwijsbehoefte.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.