Het Ouderteam

Op de Populierenhof is een Ouderteam (OT) actief. Dit team bestaat uit enthousiaste ouders, waaronder een voorzitter,secretaris, penningmeester, een aantal leden en een leerkracht. Het Ouderteam werkt met een huishoudelijk reglement en heeft de beschikking over een door de Medezeggenschapsraad (MR) toegekend budget. Dit budget is een deel van de vrijwillige ouderbijdrage. Momenteel houdt het OT zich bezig met het organiseren van gezellige activiteiten voor de leerlingen die veelal binnen schooltijd vallen. Al deze zaken hebben we onderverdeeld in commissies, zodat niet iedereen zich met alle activiteiten bezig hoeft te houden. Daarnaast zal het OT als oog en oor fungeren om zaken die spelen onder de ouders of op school onder de aandacht te brengen bij de MR en het team.

Tot slot proberen we regelmatig te kijken hoe het op school gaat en of er mogelijkheden zijn voor veranderingen en verbeteringen. De Ouderteam vergadert ongeveer eenmaal in de 6 weken en bespreekt dan de voortgang binnen diverse commissies en zaken die actueel zijn.

Wat doet de ouderraad?

  • Sinterklaas (incl. cadeautjes voor de onderbouw)
  • Kerstviering (diner voor alle kinderen en gezellige afsluiting met de ouders)
  • Pasen (organisatie van een gezellig etentje tijdens ontbijt of lunch)
  • Avondvierdaagse (koek en zopie onderweg en een presentje bij de finish)
  • Regelen van koffie bij inloopavonden, musical kleuters, afscheid groep 8
  • Schoolfeest in de laatste schoolweek
  • Carnaval, halloween, filmmiddag
  • Barbecue
  • Sjoelmiddag
  • Rommelmarkt

Ellen de Jong en/of Nicole Verbree
We vertegenwoordigen het team tijdens vergaderingen en activiteiten. We vinden het erg leuk om te doen, want we werken momenteel met een groep enthousiaste ouders die veel leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen.
Als het lukt, proberen we ook ons steentje bij te dragen en te helpen. Het doet ons een groot plezier dat de kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten waarbij ze zichtbaar genieten. Dit maakt ons werk nog leuker dan het al is.

Carolien van Veen
Mijn naam is Carolien van Veen, onze meiden Jaïda en Aysha zitten in groep 7 en in groep 5. Het is leuk om deel uit te maken van het ouderteam en betrokken te zijn bij de activiteiten op school. In overleg met de leerkrachten geven we invulling aan de standaard- activiteiten die altijd zullen blijven bestaan zoals Halloween, Sinterklaas, Kerst etc. Daarnaast staat iedereen open voor nieuwe ideeën, ook de leerkrachten. De een heeft het idee, de ander voert het uit, zo vullen we elkaar leuk aan! We verdelen de taken zo dat niet iedereen bij elke activiteit aanwezig hoeft te zijn, zo blijft het te doen voor iedereen!

Judith Schouten
Ik ben Judith Schouten, moeder van Dano (groep 3) en getrouwd met Marcel. Dano zit sinds dit schooljaar op De Populier en heeft het super naar zijn zin
Graag wil ik ook mijn steentje bijdragen op school en heb super veel zin om mee te helpen aan leuke activiteiten voor de kinderen. Daarnaast heb ik een eigen praktijk met massagetherapie & voedingsadvies.

Denise Oosterhof
Ik ben Denise Oosterhof, getrouwd met Jock en moeder van Sam (8) Bo (5) en Milou (3). Sam en Bo gaan vanaf dit schooljaar naar de populier. Al vrij snel heb ik mij aangesloten bij het ouderteam, waar we samen bedenken hoe we feesten gaan invullen en dit ook tot uitvoering brengen. Het is erg leuk! Daarnaast werk ik bij activiteitencentrum Klassewerk van Ipse de Bruggen
Groetjes en tot ziens op het schoolplein!

Linda Rijnbeek
Ik ben Linda Rijnbeek en zit voor het tweede jaar in het OT. Ik ben de moeder van Madelief (groep 5), Olivier (groep 3) en Benjamin (groep 1). Ik vind het ontzettend leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Daarnaast vind ik het erg leuk om te brainstormen en te helpen bij de activiteiten die het OT organiseert.

Judith Michels
Mijn naam is Judith Michels (34), ik ben getrouwd met Martijn en samen zijn we de ouders van Luuk (groep 2) en Emilie (vanaf eind november groep 1). We zijn in de zomervakantie verhuisd naar Boskoop en zowel ons nieuwe huis, de omgeving en de school bevallen uitstekend! Ik vind het leuk om deel te nemen aan het ouderteam, want op die manier leer ik de school en de mensen een stuk beter kennen. Ik heb er onwijs veel zin in om mijn steentje bij te dragen aan allerlei leuke activiteiten!

Lisette van der Eijk
Mijn naam is Lisette van der Eijk, moeder van Bram (groep 7) en Lisa (groep 5). Er wordt veel georganiseerd door het ouderteam en het is erg leuk om mee te denken over de invulling van de diverse activiteiten. Ik vind het fijn dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan leuke activiteiten voor de kinderen op school.

Diane van Gaans
Mijn naam is Diane en ik ben de moeder van Sem (5 jaar) en Lenni (4 jaar).
Vanuit Den Haag zijn we hier met ons gezin alweer bijna vier jaar geleden neergestreken. Ikzelf  ben in het Drentse Meppel opgegroeid, mijn man Jurriën is hier in Boskoop geboren. Met veel plezier en voldoening werk ik sinds een half jaar bij kinderdagverblijf “ Het Tuinhuis” als pedagogisch begeleidster op de locatie in Bodegraven. Ik begin zo zachtjes aan te wennen aan het dorpse bestaan en zie hoe mijn kinderen genieten van alle vriendjes die ze ontmoeten op school. De populier is voor mij een kleine en gezellige school, waar iedereen elkaar kent. Ik vind het leuk betrokken te zijn bij de activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd, dus wanneer ik kan zal ik de handen uit de mouwen te steken. Met veel plezier heb ik de afgelopen twee jaar, samen met Karin en Cora, de Sinterklaaspoppenkast opgevoerd. Ook bij het luizenpluizen en in de klas bij het kerstdiner draag ik graag mijn steentje bij. Dus wie weet tot snel op de Populier!

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.