Het Ouderteam

Op de Populierenhof is een Ouderteam (OT) actief. Dit team bestaat uit enthousiaste ouders, waaronder een voorzitter,secretaris, penningmeester, een aantal leden en een leerkracht. Het Ouderteam werkt met een huishoudelijk reglement en heeft de beschikking over een door de Medezeggenschapsraad (MR) toegekend budget. Dit budget is een deel van de vrijwillige ouderbijdrage. Momenteel houdt het OT zich bezig met het organiseren van gezellige activiteiten voor de leerlingen die veelal binnen schooltijd vallen. Al deze zaken hebben we onderverdeeld in commissies, zodat niet iedereen zich met alle activiteiten bezig hoeft te houden. Daarnaast zal het OT als oog en oor fungeren om zaken die spelen onder de ouders of op school onder de aandacht te brengen bij de MR en het team.

Tot slot proberen we regelmatig te kijken hoe het op school gaat en of er mogelijkheden zijn voor veranderingen en verbeteringen. De Ouderteam vergadert ongeveer eenmaal in de 6 weken en bespreekt dan de voortgang binnen diverse commissies en zaken die actueel zijn.

Wat doet de ouderraad?

  • Sinterklaas (incl. cadeautjes voor de onderbouw)
  • Kerstviering (diner voor alle kinderen en gezellige afsluiting met de ouders)
  • Pasen (organisatie van een gezellig etentje tijdens ontbijt of lunch)
  • Avondvierdaagse (koek en zopie onderweg en een presentje bij de finish)
  • Regelen van koffie bij inloopavonden, musical kleuters, afscheid groep 8
  • Schoolfeest in de laatste schoolweek
  • Carnaval, halloween, filmmiddag
  • Barbecue
  • Sjoelmiddag
  • Rommelmarkt

Ellen de Jong en/of Nicole Verbree
We vertegenwoordigen het team tijdens vergaderingen en activiteiten. We vinden het erg leuk om te doen, want we werken momenteel met een groep enthousiaste ouders die veel leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen.
Als het lukt, proberen we ook ons steentje bij te dragen en te helpen. Het doet ons een groot plezier dat de kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten waarbij ze zichtbaar genieten. Dit maakt ons werk nog leuker dan het al is.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.