Onze visie en missie

De bovenstaande vier pijlers zijn leidend voor ons toekomstgericht onderwijs:

Wij bieden onze leerlingen ruimte om te leren vanuit leerdoelen, eigen keuzes leren maken. Wij bieden uitdagende en verschillende manieren van onderwijs, dat past bij de behoefte en interesse van kinderen. We laten kinderen groeien en b(l)oeien door het (elkaar) geven van feedback, het activeren van de volgende uitdaging in een rijke leeromgeving en (zelf)evaluaties. Kinderen die op een kritische wijze bouwen aan hun eigen toekomst, maar ook aan die van de samenleving.

We zorgen dat kinderen:

 • zich veilig voelen
 • zichzelf maximaal ontplooien
 • leren om eigen keuzes te maken
 • talenten ontdekken, ontwikkelen en delen
 • gevoel van eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelen
 • leren omgaan met anderen en gemeenschapszin ontwikkelen
 • samen en zelfstandig informatie en kennis verzamelen.

We willen (met) kinderen:

 • voorbereiden op een leven lang leren en ontwikkelen
 • werken en volgen vanuit leerdoelen
 • een afwisselend aanbod van gestructureerde activiteiten en vrije(re)
 • activiteiten binnen en buiten aanbieden
 • een geïntegreerd aanbod in ontdekkend- en ontwerpend leren aanbieden.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.