Onze visie en missie

 
Wij spannen ons ervoor in dat ieder kind:

 • zich veilig voelt;
 • zichzelf maximaal ontplooit;
 • leert om eigen keuzes te maken;
 • zijn eigen talenten ontdekt, ontwikkelt en deelt;
 • gevoel van eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelt;
 • leert omgaan met anderen en gemeenschapszin ontwikkelt;
 • samen en zelfstandig informatie en kennis verzamelt;
 
 • We volgen en evalueren de vorderingen van het kind nauwkeurig en stemmen het onderwijsaanbod daarop af;
 • Kinderen worden voorbereid op de maatschappij van de toekomst;
 • We werken aan doorgaande lijnen in het onderwijs;
 • Kinderen werken afwisselend aan gestructureerde activiteiten en vrije(re) activiteiten;

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.