Personeel en groepssamenstelling


De personele bezetting schooljaar 2020-2021:
 
De Kastanjes, unit 1-2-3  

Yolanda Bakker               maandag - dinsdag - woensdag
Ellen de Jong                   dinsdag - donderdag - vrijdag
Patricia van Berkel          woensdag - donderdagochtend - vrijdagochtend
Brenda Groeneweg         maandag - donderdagmiddag  
 
De Berken, groep 4-5

Nicole Verbree                 maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag

De Hazelaars, groep 4B-5B-6B 

Nina van Zijp                    maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag

De Catalpa’s, groep 6-7-8
 

Evelyne Geerligs            maandag - dinsdag
Marit Mol                        woensdag - donderdag - vrijdag

De Linden, groep 7B-8B
 

Tamara van Velsen        maandag - dinsdag - donderdag
Margariet Noortman     woensdag - vrijdag

 
Schoolondersteuner
Kader Blijleven

De onderwijsassistent
Brenda Groeneweg werkt iedere maandag de gehele dag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend bij ons op school. 

Vakdocent bewegingsonderwijs  
Boudewijn Koppen
 
Intern begeleider 
Caroline de Kleer
De werktijden van Caroline zijn wisselend; de ene week werkt zij op dinsdag en de andere week op woensdag. Op woensdagochtend heeft zij lesgevende taken in verschillende groepen.

Directie
Karin Klein
Karin werkt op dinsdag - woensdag - donderdag
 
Werkdrukverlaging
Evelyne Geerligs: Vrijdag

Vakdocenten Kunst- en Cultuureducatie
Femke Kempkes en Jacqueline Ouwerkerk

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.