Personeel en groepssamenstelling


De personele bezetting schooljaar 2021-2022:
 
De Kastanjes, unit 1-2-3  

Ellen de Jong                   maandag - dinsdag - vrijdag
Patricia van Berkel          woensdag - donderdag
 
De Berken, groep 4-5

Nicole Verbree                 maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag

De Hazelaars, groep 4B-5B-6B 

Nina van Zijp                    maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag

De Catalpa’s, groep 6-7-8
 

Tamara van Velsen       maandag - dinsdag - donderdag
Antonique Bastiaans    woensdag - vrijdag 


De Linden, groep 7B-8B
 

Nicky Sierat                     maandag - dinsdag - donderdag
Margariet Noortman     woensdag - vrijdag

 
Schoolondersteuner
Kader Blijleven

De onderwijsassistent
Brenda Groeneweg        dinsdag t/m vrijdag
Sanne van Schie             maandag hele dag en dinsdag- t/m vrijdagochtend 

Vakdocent bewegingsonderwijs  
Madelon Voogt
 
Intern begeleider 
Helen de Groot
De werktijden van Helen zijn wisselend; de ene week werkt zij op dinsdagochtend en vrijdagmiddag en de andere week op dinsdagmiddag en vrijdagochtend

Directie
Monique Vrij                    dinsdag - woensdag - donderdag

Vakdocenten Kunst- en Cultuureducatie
Femke Kempkes en Jacqueline Ouwerkerk

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.