Personeel en groepssamenstelling

De personele bezetting ziet er tot de herfstvakantie iets anders uit. Dit heeft te maken met het zwangerschapsverlof van Marit Mol.
Zij start na de herfstvakantie bij ons op school. 
 
De personele bezetting vanaf de zomer- tot de herfstvakantie: 
 
De Kastanjes, unit 1-2-3  
Ellen de Jong                    maandag, dinsdag en vrijdag
Yolanda Bakker                maandag, dinsdag en woensdag
Evelyne Geerligs              woensdag en donderdag
Marnelle Hoogerwerf     donderdag en vrijdag  
 
De Berken, groep 4-5-6
Nicole Verbree maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
De Hazelaars, groep 4B-5B-6B 
Marjolein van Ommen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Nanda Visser                 woensdag 
 
N. B. Groep 6 en 6B werken twee middagen (aanbod geïntegreerd zaakvakonderwijs- tweede pilot IPC) met de Catalpa's en de Linden.  
 
De Catalpa’s, groep 7-8 

Jeroen Scherpenzeel maandag en vrijdag
Nathalie Tsai               dinsdag, woensdag en donderdag 
 
De Linden, groep 7B-8B
Anna Meijs                  maandag, dinsdag en donderdag  
Margariet Noortman woensdag en vrijdag 
 
 
De personele bezetting na de herfstvakantie:
 
De Kastanjes, unit 1-2-3  
Ellen de Jong maandag, dinsdag en vrijdag
Yolanda Bakker maandag, dinsdag en woensdag
Evelyne Geerligs woensdag en donderdag
Nicole Verbree donderdag en vrijdag  
 
De Berken, groep 4-5-6 
Nicole Verbree maandag, dinsdag, woensdag
Marit Mol         donderdag en vrijdag 

De Hazelaars, groep 4B-5B-6B 
Marjolein van Ommen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Marit Mol                       woensdag 
 
N. B. Groep 6 en 6B werken twee middagen (aanbod geïntegreerd zaakvakonderwijs- tweede pilot IPC) met de Catalpa's en de Linden. 
 
De Catalpa’s, groep 7-8 
Jeroen Scherpenzeel maandag en vrijdag
Nathalie Tsai               dinsdag, woensdag en donderdag 
 
De hieronder vermelde informatie geldt wel voor het gehele schooljaar. 
 
Schoolondersteuner
Kader Blijleven

De onderwijsassistenten 
Demi Pieters werkt volgend schooljaar iedere maan-, dins- en woensdagochtend bij ons op school. Brenda Groeneweg werkt iedere donder- en vrijdagochtend.  

Vakdocent bewegingsonderwijs  
Boudewijn Koppen
 
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) 
Jos de Wit
 
Intern begeleider 
Caroline de Kleer
De werktijden van Caroline zijn wisselend; de ene week werkt zij op dinsdag en de andere week op woensdag.    

Directie
Karin Klein
Karin werkt op maandag, dinsdag en woensdag op de Populier.  
 
Werkdrukverlaging
Evelyne Geerligs: Dinsdag

Vakdocenten Kunst- en Cultuureducatie
Femke Kempkes en Jacqueline Ouwerkerk

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.