Jeugdtheaterhuis

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de schooltoneelclub,

Hierbij treffen jullie de geplande oefendata voor de schooltoneelclub (14:45-16:15 uur). Ze staan inmiddels ook in de agenda van BasisOnline.

In de speelaal van basisschool de Akker (telefoonnummer 0172 215912):
25 november vervalt ivm een studiedag op basisschool de Akker
2 december
9 december
16 december
6 januari
13 januari
21 januari
27 januari
3 februari
10 februari (een extra moment op de Akker ivm de studiedag, bij de eerste planning was deze nog niet meegenomen)

In de speelzaal van basisschool de Populier (telefoonnummer 0172 214254):
17 feb
2 maart vervalt ivm een studiedag op basisschool de Akker
9 maart vervalt ivm een studiedag op basisschool de Populier
16 maart
23 maart
30 maart
6 april
20 april
11 mei
18 mei
25 mei

De datum/data voor de eindpresentatie(s) wordt binnenkort samen met Aubrey Snell gepland. Zodra deze bekend is/zijn, informeren wij u hierover.

Met vriendelijke groet,

Borius van der Meulen en Aubrey Snell van het Jeugdtheaterhuis
Team van de Akker en team van de Populier
24-11-19 14:56

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.