Cultuur educatie met kwaliteit

Parkvilla heeft toestemming van het Fonds voor Cultuurparticipatie gekregen om cultuureducatie in het primair onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Ze gaat daarmee een belangrijke rol spelen voor het cultuuronderwijs in het basisonderwijs.

Parkvilla richt zich al jaren op het brengen van cultuureducatie in de scholen. Dit doet zij o.a met de Combinatiefunctie Cultuur. Omdat cultuureducatie steeds belangrijker wordt heeft Parkvilla hiervoor speciaal Parkeducatie opgericht. Parkeducatie zal uitvoering gaan geven aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling maakt deel uit van beleid van het Ministerie van OCW om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te waarborgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de matchingsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie waardoor de subsidiebijdragen van de deelnemende gemeenten worden verdubbeld.

Parkeducatie begeleidt in de regio’s Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude en Nieuwkoop scholen die aan hebben gegeven cultuureducatie van belang te vinden. Zij werkt gedurende vier jaar samen met scholen en lokale en regionale culturele instellingen toe naar een situatie waarbij er een duurzame diepte-investering wordt gedaan bij een groeiend aantal scholen in het basisonderwijs. Deze scholen hebben de ambitie om de kwaliteit van hun cultuuronderwijs te verhogen. Dit gebeurt o.a. door een vakdocent in te zetten in de klas die zich naast de lessen voor de leerlingen richt op de deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht. Daarnaast worden er doorlopende leerlijnen ontwikkelt die aansluiten bij de wensen van de school. Dit kan zijn in een of meerdere van de disciplines: beeldende vakken, theater, muziek, dans, media, erfgoed of literatuur.

Een van die scholen zijn wij! Wij werken intensief samen met vakdocenten van Parkeducatie.

Onder de noemer CmK ontwikkelen we samen met Parkeducatie cultuureducatie op maat voor alle leerlingen.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.