Schooltijden

Start en einde van de schooldag

Iedere ochtend starten we (alle medewerkers) met een briefing. Tijdens deze briefing delen we de eventuele bijzonderheden voor die dag. Wat staat die dag op de planning? Wat kunnen of moeten we voor elkaar betekenen? Wat pakken we de komende periode met elkaar op (denk aan het organiseren van de diverse vieringen)?
Dit betekent dat voor alle groepen de deuren om 08:23 uur opengaan. De ouders met leerlingen van unit 1 en 2 in de Kastanjes kunnen vanaf die tijd met hun kind(eren) mee naar binnen. De kinderen van de andere groepen gaan zelfstandig, zonder ouders, om 08:23 uur naar binnen. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Op die manier kan de leerkracht zijn/haar aandacht richten op de kinderen in de groep. De leerlingen van de Linden lopen via de deur bij de Kastanjes naar binnen. De andere groepen wandelen via de deur aan de achterzijde van de school naar hun groep. Om 08:28 uur luidt voor de tweede keer de bel, dan moeten alle leerlingen in de klas zijn. De ouders met kinderen in de Kastanjes worden verzocht om uiterlijk die tijd afscheid te hebben genomen van hun kind(eren). Op die manier kan de schooldag ook echt om 08:30 uur van start gaan.

Ophalen van uw kind(eren), na schooltijd vanaf 14:40 uur op het schoolplein

Een aantal groepen geeft wekelijks buitenlessen rekenen. Ook spelen kinderen (een deel van de Kastanjes) regelmatig aan het eind van de middag op het speelplein. Om die reden bent u vanaf 14:40 uur (als op het schoolplein geen kinderen meer werken/spelen) van harte welkom om op het schoolplein te wachten totdat uw kind(eren) uit school komt(en). Tot die tijd vragen wij u om nog even buiten het hek te wachten. Na schooltijd lopen de leerkrachten van de Kastanjes mee naar buiten (op het verhoogde stoepje). Pas nadat de leerkracht de desbetreffende ouder/verzorger heeft gezien, mogen de kinderen naar diegene toe gaan.


Schooltijden groep 1 t/m 8: 
Maandag:         8:25-14:45
Dinsdag:           8:25-14:45
Woensdag:       8:25-12:15
Donderdag:      8:25-14:45
Vrijdag:             8:25-14:45

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.