Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse Opvang Het Tuinhuis

Het Tuinhuis biedt buitenschoolse opvang t/m 12 jaar en biedt plaats aan 80 kinderen aan de Overslag. Wij zijn geen vervanging voor thuis, maar creëren een leuke en vertrouwde tweede thuis situatie. In het Tuinhuis staat het kind centraal. Individuele aandacht staat voorop en de begeleiding en verzorging gebeurt in een kindvriendelijke omgeving.
De kinderen leren spelenderwijs om te gaan met leeftijdsgenootjes, maar ook met volwassenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email of telefoon.

De gegevens van Het Tuinhuis locatie Overslag:

De Overslag
Overslag 4
2771 CE Boskoop
Tel. nummer Overslag: 0172-214211
Alg. tel. nummer: 0172-231005

Website: http://www.het-tuinhuis.nl,
email: info@het-tuinhuis.nl

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.