Bewegingsonderwijs

Rick Bruggeman, vakdocent beweegpartner, verzorgt de bewegingslessen voor de groepen 3 t/m 8. Voor een aantal groepen werken we volgend schooljaar met blokuren; we clusteren de bewegingstijden tot een langer gymmoment in de week.  

Hieronder leest u het rooster voor dit schooljaar.  

Maandagmiddag:

  • De Catalpa’s
  • 
De Linden 
  • De Dennen, samen met groep 5 van de Hazelaars (bloktijd)

Dinsdagmiddag:

  • De Linden
  • De Catalpa’s
  • De Berken, samen met groep 3&4 van de Hazelaars (bloktijd)

Alle kinderen moeten, vanwege hun veiligheid, gymschoenen dragen. Kinderen die geen gymschoenen mee hebben genomen, kunnen niet mee gymmen. Zij blijven op school en werken in een andere groep. Het is, indien mogelijk, wenselijk dat de leerlingen hun gymschoenen op school laten. Op die manier kunnen ze hun gymschoenen niet vergeten mee naar school te nemen.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.