Hoogbegaafdenonderwijs

Wat doen wij in de praktijk?

Op De Populier werken we met twee hoogbegaafden groepen; De Hazelaars, groep 4-5-6, en De Linden, groep 7-8. Deze kinderen komen vanuit de regio naar onze school. 

In beide groepen werken we met individuele weektaken. We gebruiken de bestaande lesmethoden en kerndoelen als leidraad maar laten deze waar mogelijk los. Door te verrijken en te verbreden houden we de leerlingen gemotiveerd om te leren. We zijn gericht op het aanleren van vaardigheden die uiteenlopen van product- en presentatie vaardigheden tot programmeer- en onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden komen voornamelijk aan bod tijdens het projectonderwijs. Tijdens het werken aan projecten wordt in groepjes, op verschillend niveau, gewerkt met een flinke eigen inbreng van de kinderen. De projecten verlevendigen we met bijvoorbeeld een bezoek aan een museum. Door middel van deze niet klassikale aanpak volgen de leerlingen een afwisselend en uitdagend lesprogramma.

We vinden het belangrijk om:

  • instructie naar behoefte te geven;
  • abstracter denken te bevorderen;
  • uit te dagen naar nieuwsgierigheid;
  • complexe opdrachten aan te bieden die om complex denken vragen.

Compacten

Door het compacten van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen hebben we ruimte voor projecten, technieklessen, programmeren en filosoferen. Daarnaast zijn we gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo leren zij onder andere het verschil tussen een vaste en een groei mindset te benoemen en koppelen hun gedrag hieraan. Ook het samenwerken, de communicatievaardigheden en de zelfstandigheid van kinderen is een terugkerend thema.

Wij combineren regelmatig activiteiten met de kinderen uit de andere groepen. Gedurende alle pauzes wordt er met de leerlingen uit De Berken, De Dennen en De Catalpa’s samen buiten gespeeld en tussen de middag lunchen ze samen. Datzelfde geldt voor het werken in de Ateliers.

Informatie voor nieuwe ouders

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich geborgen, gerespecteerd en verantwoordelijk voelt. Wij willen een warme en vooral veilige sfeer realiseren.

Onze visie is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden als de persoonlijkheidsontwikkeling.