Morgenwijzer (aanvullend)


Op alle scholen wordt zichtbaar dat zij deel uitmaken van Morgenwijzer. Binnen de benoemde kaders zal de schoolidentiteit zich verder ontwikkelen. Het geeft de scholen een fundament van overeenkomsten waarop voortgebouwd kan worden. Die rode draad, die met al onze scholen is verweven, hebben wij verwoord in onze naam:

Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst, met ruimte voor verschillende perspectieven.

Wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten komen.

Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen én medewerkers voor te bereiden op de toekomst.

Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die binnen Morgenwijzer gelijkwaardig met elkaar samenwerken.

polaroid_slide01
polaroid_slide02
polaroid_slide03

Zoeken

Twitter