Het Ouderteam


Op de Populierenhof is een Ouderteam (OT) actief. Dit team bestaat uit enthousiaste ouders, waaronder een voorzitter,secretaris, penningmeester, een aantal leden en een leerkracht. Het Ouderteam werkt met een huishoudelijk reglement en heeft de beschikking over een door de Medezeggenschapsraad (MR) toegekend budget. Dit budget is een deel van de vrijwillige ouderbijdrage. Momenteel houdt het OT zich bezig met het organiseren van gezellige activiteiten voor de leerlingen die veelal binnen schooltijd vallen. Al deze zaken hebben we onderverdeeld in commissies, zodat niet iedereen zich met alle activiteiten bezig hoeft te houden. Daarnaast zal het OT als oog en oor fungeren om zaken die spelen onder de ouders of op school onder de aandacht te brengen bij de MR en het team.

Tot slot proberen we regelmatig te kijken hoe het op school gaat en of er mogelijkheden zijn voor veranderingen en verbeteringen. De Ouderteam vergadert ongeveer eenmaal in de 6 weken en bespreekt dan de voortgang binnen diverse commissies en zaken die actueel zijn.

Wat doet de ouderraad?

  • Sinterklaas (incl. cadeautjes voor de onderbouw)
  • Kerstviering (diner voor alle kinderen en gezellige afsluiting met de ouders)
  • Pasen (organisatie van een gezellig etentje tijdens ontbijt of lunch)
  • Avondvierdaagse (koek en zopie onderweg en een presentje bij de finish)
  • Regelen van koffie bij inloopavonden, musical kleuters, afscheid groep 8
  • Schoolfeest in de laatste schoolweek
  • Carnaval, halloween, filmmiddag
  • Barbecue
  • Sjoelmiddag
  • Rommelmarkt

Marjolein van Ommen en Ellen de Jong
Wij zijn Marjolein van Ommen en Ellen de Jong. We vertegenwoordigen het team tijdens vergaderingen en activiteiten. We vinden het erg leuk om te doen, want we werken momenteel met een groep enthousiaste ouders die veel leuke activiteiten organiseren voor de leerlingen.
Als het lukt, proberen we ook ons steentje bij te dragen en te helpen. Het doet ons een groot plezier dat de kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten waarbij ze zichtbaar genieten. Dit maakt ons werk nog leuker dan het al is.

Denise Oosterhof
Ik ben Denise Oosterhof, getrouwd met Jock en moeder van Sam (8) Bo (5) en Milou (3). Sam en Bo gaan vanaf dit schooljaar naar de populier. Al vrij snel heb ik mij aangesloten bij het ouderteam, waar we samen bedenken hoe we feesten gaan invullen en dit ook tot uitvoering brengen. Het is erg leuk! Daarnaast werk ik bij activiteitencentrum Klassewerk van Ipse de Bruggen
Groetjes en tot ziens op het schoolplein!

Mascha van der Linden
Ik ben Mascha van der Linden moeder van Mekdes en getrouwd met Alex van der Linden. Mekdes zit nu in groep 8. Toen Mekdes in groep 2 zat ben ik gaan helpen bij het Ouderteam. Ik vind het erg leuk om te doen. We hebben een erg leuk en gezellig team. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Ik heb zelf een snackbar in Boskoop en we hebben ook nog een restaurant in Alphen aan de Rijn. Wij hebben drie honden thuis. Mekdes heeft een eigen paard op de manege. Ik ga dit jaar mijn laatste jaar in op De Populier. En ga dus ook eind van het jaar stoppen met het OT. Maar ik heb het met heel veel plezier gedaan.

Els Schouten
Ik ben Els Schouten, getrouwd met Eric Pels en woon sinds begin 2015 in Boskoop
Ik ben de oma en tevens opvoeder van Jayson Moesman uit groep 3.
Wegens wat lichamelijke ongemakken ben ik afgekeurd voor mijn werk, afdelings secretaresse bij HTMbus, wat ik zeer mis.
Vandaar dat ik tijd genoeg heb om een beetje te helpen bij de schoolactiviteiten.
Niets nieuws voor mij, heb dat bij mijn eigen kinderen (2) ook gedaan, leuk om betrokken te zijn in het schoolleven van je (klein)kind!

Carolien van Veen
Mijn naam is Carolien van Veen, onze meiden Jaïda en Aysha zitten in groep 7 en in groep 5. Het is leuk om deel uit te maken van het ouderteam en betrokken te zijn bij de activiteiten op school. In overleg met de leerkrachten geven we invulling aan de standaard- activiteiten die altijd zullen blijven bestaan zoals Halloween, Sinterklaas, Kerst etc. Daarnaast staat iedereen open voor nieuwe ideeën, ook de leerkrachten. De een heeft het idee, de ander voert het uit, zo vullen we elkaar leuk aan! We verdelen de taken zo dat niet iedereen bij elke activiteit aanwezig hoeft te zijn, zo blijft het te doen voor iedereen!

Ingrid Clerkx
Ik ben Ingrid Clerkx, getrouwd met Six Clerkx en moeder van Jesse (11 jaar, groep 8) en Niels (bijna 13 jaar en dit jaar in de tweede klas van middelbare school). Ik werk drie dagen in de week en heb daardoor ruimte om me in te zetten op school. Dat doe ik met veel plezier.
Toen Niels in groep 1 zat (2007) werd ik gevraagd voor de Sinterklaas poppenkast en toen hij naar groep 2 ging ben ik in het ouderteam terechtgekomen. Ik draai dus al wat jaren mee in het OT, maar het blijft leuk om te doen. De afgelopen jaren heb ik me o.a. beziggehouden met Halloween, de kerstviering en het maken van kerststukjes. Daarnaast ik zit in de versiercommissie die het hele jaar door de school omtovert in een toepasselijk thema.
Nog één schooljaar OT en dan kan ik het stokje overdragen aan andere enthousiaste ouders.

Judith Schouten
Ik ben Judith Schouten, moeder van Dano (groep 3) en getrouwd met Marcel. Dano zit sinds dit schooljaar op De Populier en heeft het super naar zijn zin
Graag wil ik ook mijn steentje bijdragen op school en heb super veel zin om mee te helpen aan leuke activiteiten voor de kinderen. Daarnaast heb ik een eigen praktijk met massagetherapie & voedingsadvies.

Linda Rijnbeek
Ik ben Linda Rijnbeek en zit voor het tweede jaar in het OT. Ik ben de moeder van Madelief (groep 5), Olivier (groep 3) en Benjamin (groep 1). Ik vind het ontzettend leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Daarnaast vind ik het erg leuk om te brainstormen en te helpen bij de activiteiten die het OT organiseert.

Inge Saris
Mijn naam is Inge Saris, ik ben de moeder van Stijn (gr6), Koen (gr5) en Max (gr3). De jongens zitten sinds oktober 2016 op De Populier. Als moeder hoop ik dat mijn kinderen een geweldige tijd op school zullen hebben. De activiteiten die georganiseerd worden, maken het voor de kinderen juist extra leuk. Ze kijken lang van tevoren ernaar uit. Graag draag ik mijn steentje bij om ze dat plezier te bezorgen.

polaroid_slide01
polaroid_slide02
polaroid_slide03

Zoeken

Twitter