De Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad is het orgaan dat de belangen van ouders en leerkrachten behartigt en daartoe maandelijks overleg heeft met de schoolleiding. Een prettig leerklimaat, goed onderwijs en een goede rechtspositie (voor de leerkrachten) zijn belangrijk om een school goed te laten functioneren. De Medezeggenschapsraad richt zich daarnaast op openheid, openbaarheid en het bevorderen van onderling overleg. De taken en bevoegdheden staan uitgebreid beschreven in het reglement, op te vragen bij de schoolleiding. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de Medezeggenschapsraad aan de orde; zoals: veiligheid, arbo, nieuwe methodes, klassenindeling, vakanties, roosters e.d. Indien u een onderwerp graag behandeld ziet of advies wilt kunt u contact opnemen via mr@obsdepopulier.nl

De vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt altijd aanschuiven.

polaroid_slide01
polaroid_slide02
polaroid_slide03

Zoeken

Twitter